To refer to something as being better than a previous ownership. Mostly used when talking about cars. Made famous by J.W.A.S!
Yo did u check out Josh's new hotness? Much better than that p.o.s Escort he used to have.
viết bởi Johnny Blaze 15 Tháng tư, 2004
Top Definition
Something that is young and fresh, usually dealing with the physical makeup of a human being. The opposite of old and busted.
Breon is old and busted. Meghan is the new hotness.
viết bởi meghan 20 Tháng tám, 2003
A short mexican girl Aka Nigglet
Thats what they call the new hotness
viết bởi Sax-nificent 15 Tháng mười, 2015
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×