Top Definition
A scientific law formulated by Sir Isaac Newton telling the likelyhood of a female having sexual relations with a male, as expressed in the equation:

100{2*lM(d^2)l/(v-S)}/G

where:
M= Muscle definition
d= douchebagness
v= Moral Values
S= slut value
G=Girl's hotness
Jon: Do you think Ashley will fuck Michael tonight?
Matt: No, he's not enough of a douchebag, so it does not satisfy Newton's 69th Law.
viết bởi ChemistryCalvin 23 Tháng tư, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×