Top Definition
NEWTONS LAWS
1.) Law of inertia
2.) A=F/M
3.) Action/Reaction
4.) MAGIC (1/2MW/PD) M=magic W=wand PD=Pixie Dust
5.) FMK!!
6.) Buckets
7.) Galactical Theorum
8.) Nintendo will NEVER get laid by a living human female
9.) Human flight is impossible but you can come DAMN close via MAD hops
10.) Look at them lips
11.) You do not talk about newton's laws
12.) If its your first nite in physics class you have to fight

-Endorsed by:
Brent "Flash" Morrison
see: morrison's pimp shack
Student A- I dont understand Newton's laws of physics
Student B- Consult Newtons laws
Student A- WOW...
viết bởi Chris lambie 11 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×