tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
When you hang somebody
im gonna compliment you on your necklace tommorow.
viết bởi Squeky Clean 03 Tháng hai, 2005