Top Definition
a.k.a. affectionatly called "col" by a VERY select few

a pretty awesome kid who knows how to have fun

usually best friends with a Pimp Shizz Baby

past times include:
~eating soups and ramen
~world traveling
~Horses
~Scuba Diving
Ex.1
"Gosh my life is so boring right now! I wish I had my Nicl"

Ex.2
A: "I'm hungry"
B: "Wanna eat?"
A: "Sure, what do you have?"
A: "Soup or Ramen"
B:"You're such a Nicl"
viết bởi Shiao 06 Tháng mười, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×