tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Half Nigga, half Cracka. Also known as a halfie. Half white half black.
Uhhh?...Your a Nigacka.
viết bởi You_Fucking_Guy 02 Tháng một, 2011