Top Definition
when a black person claims to hack a network and get infomation and when someone says how? "Nigga Skills". when really nigga skills is just a phrase to cover them from being caught stealing other peoples work and usally people who do this get the nickname 'Dorian'.
black dude: hey guys i hacked the wifi network and can use it on my itouch

other person: how????

black dude: Nigga Skills

other person: fuck that dude is a dorian, i saw my friend do it once.
viết bởi SKILLD 14 Tháng sáu, 2010

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×