tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
When a black man goes on a shooting rampage only shooting white people.
whiteman #1: why is he only after white people?
whiteman #2: man that guys on a nigga frenzy
viết bởi sparkie121 09 Tháng mười hai, 2008

Words related to Nigga frenzy

frenzy frenzzy negro nig nigga