Top Definition
A racist term. It is anything that has to do with the "ghetto black" community lifestyle. Such as hip-hop, rap, fried chicken, watermelon, Kool-Aid, large loose shirts, etc.
The White Bitch Mother: Johnathan, stop that nigga shit right now!
viết bởi A "nigga" 27 Tháng năm, 2008
Something a ghetto person from the hood would do.
Dick; Yo Dude, I just did like 10 girls and got them all pregnant

Johnson; Man dats some true niggashit right thur.
viết bởi MyNameisKourtney. 13 Tháng sáu, 2011
When black people take a massive shit and everyone yells "OH NIGGASHIT"
"Hey Joe. You okay?"

"No. I feel a massive niggashit coming."

"OH SHIT."
viết bởi T-RawwGang 25 Tháng mười, 2013
another word for crack nigga is said like "neega" and it is said very very FAST!
want to smoke da nigga shit?
viết bởi mahhellyne 02 Tháng năm, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×