tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Stealing someone's belongings, more often then not money.
That mother fucker just nigger gripped my wallet.
viết bởi Lance T. 14 Tháng tám, 2006