tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A nigger who is afraid on earth quakes.
Oh shit, we're experiencing some nigger shock syndrome!
viết bởi Partykat 14 Tháng ba, 2011