tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
An old Texan slang for a wrist-rocket or slingshot.
Johnny, I see black men. Fetch the nigger shooter.
viết bởi erdfcvi 31 Tháng mười hai, 2011