tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
1. A large, gay, black man.
2. A Black Bear.
Damn, I got my anus destroyed by a nigger bear last night.
viết bởi cuntweiler 01 Tháng tám, 2009