tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
A racial term for FairTrade.
"Guess what, I got me some NiggerTrade chocolate and it tastes like shit!"
viết bởi Peckerama 05 Tháng tư, 2008

Words related to NiggerTrade

fairtrade nigga nigger racial