tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
an association or community of niggers linked by a being a nigger
Niggership of LA.
viết bởi Klik-Klak 19 Tháng một, 2011