tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Slave
That guy is such a Nikhil Goyal.
viết bởi Slavemaster10 11 Tháng bảy, 2010