tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Another way of saying "negative".
Got your email but nilbag on the attachment, Travis D. Try again.
viết bởi name, shmame 30 Tháng sáu, 2005