Top Definition
When you are at a restaurant and have a drink that the waiter asks to refill. You say no. Thirty seconds later, your drink is full and you have no idea what happened.
Waiter: Would you like more coke?

You No thank you I'm fine.

Waiter: okay...

***30 seconds pass***
You go to take a sip and your cup is full.

You:....What the...wow...Ninja refill
viết bởi ianjker 09 Tháng mười, 2010
When you are at a restaurant and have a drink that the waiter asks to refill. You say no. Thirty seconds later, your drink is full and you have no idea what happened.
Waiter: Would you like more coke?

You No thank you I'm fine.

Waiter: okay...

***30 seconds pass***
You go to take a sip and your cup is full.

You:....What the...wow...Ninja refill
viết bởi ianjker 09 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×