Top Definition
When you are at a restaurant and have a drink that the waiter asks to refill. You say no. Thirty seconds later, your drink is full and you have no idea what happened.
Waiter: Would you like more coke?

You No thank you I'm fine.

Waiter: okay...

***30 seconds pass***
You go to take a sip and your cup is full.

You:....What the...wow...Ninja refill
#seconds #time #drink #waiter #full
viết bởi ianjker 09 Tháng mười, 2010
When you are at a restaurant and have a drink that the waiter asks to refill. You say no. Thirty seconds later, your drink is full and you have no idea what happened.
Waiter: Would you like more coke?

You No thank you I'm fine.

Waiter: okay...

***30 seconds pass***
You go to take a sip and your cup is full.

You:....What the...wow...Ninja refill
#seconds #time #drink #waiter #full
viết bởi ianjker 09 Tháng mười, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×