tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
potato that is a ninja
Ninja potatoes are ninjas and potatoes at the same time!!!!!
viết bởi A potato 28 Tháng sáu, 2011