tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
a cheating lying douche-bag that doesn't deserve to be alive.
You're such a Ninja-Justin Drew Bieber-Mallette
viết bởi smdbish 02 Tháng tư, 2011