tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
NinjaMasterBeta is a cool guy.
Wow NinjaMasterBeta, you are cool!
viết bởi John Kimble 08 Tháng tư, 2004
3 4