tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
NinjaMasterBeta is a cool guy.
Wow NinjaMasterBeta, you are cool!
viết bởi John Kimble 08 Tháng tư, 2004