tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
To be made into a ninja.
I'm hopin' to get ninjarized tomorrow!
viết bởi Anne Blanchard 18 Tháng hai, 2010