tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a type of pineapple. extremely funny and purdy :\
wow that is one lucky guy to be hugging a ninoshka.
viết bởi bee :O 07 Tháng ba, 2011