1. A derogatory term used for people of Japanese descent.

2. Slang for nipples.
1. "I jokingly called my friend Genji a nip."

2. "It's so cold here I'm freezing my nips off."
viết bởi I H8 NJ 25 Tháng mười một, 2003
Top Definition
Nip
A Japanese person (derogatory, from Nippon, the Japanese word for Japan)
Some old crock was complaining about there being too many "Nips" around.
viết bởi Light Joker 26 Tháng sáu, 2005
Hard nipples, visable through the shirt.
Wow, look at those nips.
viết bởi Gregg 12 Tháng bảy, 2003
Little bottles of alcohol that contain exactly one shot.
Lets go get some nips of vodka so we can sneak them into the bar.
viết bởi mikeyyyyyyyyyy oooo 02 Tháng tám, 2007
nip
derogatory term for a japanese person

derived from the japanese word "nippon"
meaning japanese
because the nips didn't want to stop the war, we bombed those motherfuckers back to the stone age.
viết bởi h w e a n n r g y 07 Tháng năm, 2003
when you can see a girls nipples through her shirt!!
hey look you can see her hard nips!!
viết bởi someone who shall remain name less!! 06 Tháng tám, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×