tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Erect Nipples
Hey, check out Ms. Nipplewood over there!
viết bởi cjl20080822 22 Tháng tám, 2008
 
2.
when the nipples become erect
man, it's so cold out here i'm getting nipple wood
viết bởi cyndij 16 Tháng mười một, 2010