tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
Erect Nipples
Hey, check out Ms. Nipplewood over there!
viết bởi cjl20080822 22 Tháng tám, 2008
4 0
 
2.
when the nipples become erect
man, it's so cold out here i'm getting nipple wood
viết bởi cyndij 16 Tháng mười một, 2010
0 1