tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
your "night" vitamins...necessities for a good night
ahhhh shiit we goin to the club? I better take my nitamins
viết bởi jemeeey 28 Tháng bảy, 2010