tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
"No Homo" for Web.
"I would have sex with that site if I could. No Womo"
viết bởi areuent 14 Tháng mười, 2011