tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
Safety first!
"Hey Sara, want to have sex?" "OK but first remember: no rubba no hubba hubba."
viết bởi Yoyoyoyoyoyyyoyoy 20 Tháng mười một, 2011