Nou
The n00b internet (or 4chan) version of 'now'
Also the same thing as Nao or Noa or anything like it.
"Go get me a sandwich nou"

"Come with me to the mall nou"
viết bởi N00bwaffle 18 Tháng bảy, 2008
An argument used on the internet to tell someone "I will not do that, you do that" It is used in good humor, but us nonsense to someone who doesn't know about it.
User 1: kys
User 2: no u
viết bởi There'sAMemeInMySoup 24 Tháng chín, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×