tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
22.
See Also: u r
no u r
viết bởi David Yoo 27 Tháng ba, 2003