Top Definition
From the term,"no brainer". Identifies an unassertive, passive,leadership FAIL! It is characterized by the inability to confront.
Tammy; "Wow! Did you see Bob melt in front of his ex-wife last night at the club?"

Celine; "Ya, I have lost total respect for him as a boss. That was a real 'No-Baller' in my opinion".
viết bởi RosFitz 07 Tháng tư, 2011
skin tight pants skaters/emos wear that destroys ones balls
Damn, that skater is wearing no-ballers because he has no balls.
viết bởi Lo-Cizzle 09 Tháng mười hai, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×