tìm từ bất kỳ, như là rito:
 
1.
Incorrect grammar, noob
my4rk89 (6:37:45 PM): wahts the naem of the theater at briarwood amll?
viết bởi Kosta The Great 23 Tháng mười một, 2004