tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
A debilitating sleepiness that overcomes its victim.
Peter had a terrible case of the Nodah after Thanksgiving dinner.
viết bởi MelbertBrother 24 Tháng chín, 2009