tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The condition where rubbing your eye will cause a squelching noise due to a build up of gunk.
I 'av noisey eye.
viết bởi Anonymous 01 Tháng tư, 2003