tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
To contemplate eating food.
I shall nomtimplate the meaning of pizza.
viết bởi Skippy the Pixie 22 Tháng một, 2012