tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Describing Food that tastes really good. Used after Nomming on the bomb food.
That burrito was the Nomz Bombz!
viết bởi DCSuperman 04 Tháng một, 2012