Top Definition
(adj.) something true; when someone is telling a story that is factual one says NONFICTION.
synonyms: true story
Person A: "Darian your hair be so fly!"
Person B: "Nonfiction."
viết bởi J. Tiong 02 Tháng mười hai, 2009
A new hip and cool word to replace the slang term "true story."

Shortened slang is "N to da F."
Person 1, "Man, that guy over there is so stupid!"

Person 2, "Non-Fiction!"
viết bởi Susarah2 11 Tháng một, 2011
A more literary truefax..
Person a: Dude. That France? They make good biscuits.
Person b: Nonfictions.
viết bởi Kiddae 30 Tháng chín, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×