tìm từ bất kỳ, như là bae:
 
1.
Raw Ramen Noodles.
"Dude, we were so high, we didn't want to make the ramen, so we just ate noodle candy."
viết bởi Smoker Face 27 Tháng tám, 2011