tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
It's half past noon.
Meet you at Noon 30.
viết bởi dkman 18 Tháng một, 2012