tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
The shortening of North Carolina, as in the North Carolina.
That Nor Caro had some pine tress.
viết bởi vaporizecannabis 22 Tháng tư, 2011