tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A nordic last name meaning the Bratens from the north
The "Norbraten's" are from the north.
viết bởi alvgorth 26 Tháng mười một, 2011