tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Ex-cop badass seiyu, 64 years old expert in martial arts.
Norio Wakamoto: All Hail Britania!
viết bởi Atmey 16 Tháng năm, 2010