tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
No Ass At All
When a girl has a flat ass; a quick simple word. Nossatall
viết bởi Jayvee0129 12 Tháng mười một, 2010