tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
when someone isn't cute because if they were cute, they'd be hey
"Yo, that guy grinding you is not hey!"
viết bởi L love 19 Tháng bảy, 2005