tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
If someone isn't all there, they are a little bit stupid or crazy.
Thomas is not all there.
viết bởi Teacher Pascoal 17 Tháng tám, 2009
22 5