It is what everything else isn't. Everything else is somehting so the other thing is nothing.
Nothing is nothing, so nothing doesn't exist and there is not not not nothing. Everyting is something.
viết bởi Turd Ferguson 29 Tháng một, 2004
Rubbish Tasks; Checking Email Watering grass
Watcha up too? Nothin!
viết bởi Freddy 14 Tháng sáu, 2003
the punchline to a very tastless joke
whats better than having sex with an 11 year old asian boy?


nothing!
viết bởi h bizzle 5 shizzle 25 Tháng hai, 2005
the piece of skin between the vagina and the anus
She had a piece of toilet paper stuck on her nothing
viết bởi BigAnt 28 Tháng ba, 2008
What most people who post on this sits lives are worth.
Stop playing so much CS fag.
viết bởi the kkk rocks 07 Tháng năm, 2003
nobody. lame. stupid
"girl, you see Kiesha yesterday, homegirl had on a bright pink halter top on with some bright green booty shorts. Aint she nothing!"

-reply "nothing paw"
viết bởi indi 06 Tháng năm, 2003
Vagina- woman's sexual organ
Nothing is beautiful
viết bởi zb 14 Tháng mười hai, 2005

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×