tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
An apprentice of l33t haxor mikecc.
n0trac3 0nz0r5 u
viết bởi Notrace 21 Tháng năm, 2003