tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
Something that is extremely impressive or excellent
That girl's bod is nougatytastic!
viết bởi TwiceStyle 26 Tháng sáu, 2013