Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:
 
1.
the arabic god of phresh dance moves. literally, the Light King.
party guy 1: yo dude i just got pwned on the dance floor by that guy!

party guy 2: yea, i bet hes not as good as Nour Sultan
viết bởi ChibaRyou 18 Tháng mười, 2008
7 1

Words related to Nour Sultan:

arabic dance god light master nour phresh sultan