tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
15.
annoying Syrian girls who like little dogs that bark to much.
"dont be such Nour"
your a Nour
viết bởi mikeD3 13 Tháng sáu, 2007