tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Sickest ass mage out there. Will totally rip you to shreds :D
Damn Nourda is coming again!! everyone run for cover
viết bởi nourda 29 Tháng sáu, 2011